Vítejte na našem webu    

Dobrý den, tímto bych Vám chtěl poděkovat, že jste na náš web zavítali a jelikož jste tak udělali, nejspíš hledáte autoservis či pneuservis. Více o našich službách se dozvíte v záložce o nás a věřím, že vašemu požadavku budeme umět vyhovět.

 

 

 Bloková výjimka

 

"Bloková výjimka" obsahuje řadu opatření, které zákazníkům autoservisů usnadňují využití práva vyplývajícího ze společného trhu EU využít cenových rozdílů mezi jednotlivými soutěžiteli na trhu a vybrat si svého poskytovatele servisních služeb tak, jak je pro něj výhodné.

 

DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ SHODĚ V ODVĚTVÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

Vybrané pasáže z vysvětlující brožury týkající se poprodejního servisu nových vozů.

 

Předmluva
Distribuce a opravy motorových vozidel jsou pro evropského zákazníka oblasti zásadního významu. Toto odvětví je spojováno se specifickými problémy hospodářské soutěže – zejména co se týče společného trhu a z něho vyplývajícího práva zákazníků zakoupit nebo servisovat automobil v Evropské unii tam, kde to pro ně bude výhodné. Nové nařízení 1400/2002, které je vysvětleno v této brožuře, bylo navrženo tak, aby tyto problémy vyřešilo a zároveň zohlednilo zvláštní rysy odvětví motorových vozidel. Nové nařízení se také zabývá problematikou související s opravami a údržbou a dodávkou náhradních dílů vzhledem k tomu, že za dobu životnosti vozidla jsou náklady související s těmito službami téměř stejně vysoké jako sama původní kupní cena vozidla. Cílem tohoto nového nařízení je prohloubit hospodářskou soutěž a přinést konkrétní užitek evropským zákazníkům. Nařízení otevírá cestu k většímu využití nových postupů distribuce, např. prodeje prostřednictvím internetu a obchodních zastoupení pro více značek. Povede k větší hospodářské soutěži mezi prodejci, výrazně zjednodušší nákup nových vozidel v zahraničí a též povede k větší cenové soutěži. Majitelé vozů budou mít více možností vybrat si, kde si nechají provést opravy a údržbu vozu a jaké náhradní díly budou použity.

5.1.2. Poprodejní servis

Otázka : Může výrobce odmítnout uznat záruku v případě, že zákazník nechal během záruční lhůty provést opravu nebo servis svého vozidla u samostatného nezávislého servisního pracovníka?

Odpověd:

Nikoli. Pokud zákazník nechal provést opravu nebo servis svého vozidla během záruční doby výrobce u samostatného nezávislého servisního pracovníka, může záruka zaniknout jedině v případě, že provedená práce byla vadná. Obecná povinnost nechávat provádět opravy a servis automobilu v záruční lhůtě pouze ve schválené síti by zbavovala zákazníky práva nechat opravy nebo servis provést samostatným nezávislým servisním pracovníkem, a to by zejména v případě „rozšířených záruk“ takovým nezávislým servisním pracovníkům bránilo efektivně konkurovat schválené síti.

Otázka: Musí zákazník přivézt vozidlo k ZÁRUČNÍM OPRAVÁM k prodejci, od kterého automobil koupil?

Odpověd:

Nikoli. Aby se nařízení použilo, měl by mít zákazník právo odvézt vozidlo k jakémukoli autorizovanému servisnímu pracovníkovi v rámci sítě dodavatele kdekoli v EU.

Zákazník nemusí ve svém členském státu znovu registrovat záruku k tomu, aby mu byly provedeny záruční opravy. Záruční lhůta začíná dodáním automobilu schváleným prodejcem. Pokud by výrobce, dovozce, prodejce, servisní pracovník nebo jiná společnost v rámci sítě zákazníkům bránili ve využití záruky výrobce platné na celém území EU, znamenalo by to, že by nebyla splněna jedna ze základních podmínek toho, aby se výjimka vztahovala na dané dohody.

 

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž